mergelgroeven, mergelgroeves, mergelgrot, mergelgrotten, mergel, grotten, st. pieter, sint pieter, sint-pieter, st. pietersberg, sint pietersberg, sint-pietersberg, noordelijk gangenstelsel, zonneberg, slavante, caestert, ternaaien boven beneden, geuldal, valkenburg, sibbe, sibbergroeve, duivelsgrot, Jezuitenberg, cannerberg, muizenberg, barakkenberg, gemeentegrot, fluweelengrot, grote berg, pitjesberg, roosburg, Sint Josephgroeve, Dolekamer, roothergroeve, avergat, Vuursteenmijn Rijckholt, Lindestraat, Eben-Ezer, ENCI groeve, Theunissengroeve, de Keel, Houbenbergske, Flesschenberg, Gewandgroeve, studiegroep, onderaardse, kalksteengroeven, natuurhistorisch, genootschap, limburg, sok, s.o.k., onderzoek, vleermuizen, archeologie, wetenschap, scriptie, werkstuk, ontdekking, vondst, bodemvondst, kalksteen, groeve, vrijwilligers, werkdag, Gronoma, WGR,
Susanne Hanssen, Patrick Semmeling, John Hageman, Kevin Amendt, Peter Jennekens, Ton Breuls, Ed de Grood, Max Wijnen, Jos Cobben, Jac Diederen, Rob Habets, Hans Ogg, John Caris, Henri Ceha, Rob Heckers, Johan de Jong, Martha van de Ven, Bregtje Groenendijk, Joep Orbons, René Haemers, Bram Borsboom, Wilfred Schoenmakers, Luck Walschot, Marc Dresens, John Knubben, Bert Beckers, Ger Beckers, Paul Jonas, Stefan Jerzykowski, Moses Rathbun, Jim Janssen, Jacquo Silvertant, Piet Orbons, Fons Leunissen, Olav Hensing, Henk Ramakers, Han Bochman, Ed Houben, Ad Lagas, Rian Pulles, Wim Kneepkens, Erik Lamkin, Erik Honée, Johan Janssen, Frans Willems, Henk ten Brinke, Jacques Konings, Aldo Voûte, Jacques Maes, Sjeuf Felder, Jaap Brandsma, Frank Daelmans, Henk Ramakers, Wim van Schaïk, DC van Schaïk, René Peels, Huub Ritzen, John van Schaik, Henk Blaauw, Aristides Witlox, Gijs Vreeswijk, Miets Morreau, Walther van der Coelen, Marcel Weiland, Jacquo Silvertant, Jan-Paul van der Pas, Rik Bastiaens, Ed Stevenhagen, Willy Verster, Marjan Melkert, André Scheien, Freek van Westrenen, Hans kamphoven, Nico Prick, Alfred Disch, Frans Bunnik, Peter Drummen, Jo van Rijsselt, Henk Hillegers, Eef Smitshuysen, Joep Didden, Jan Spee, Andre Terlingen, Pierre Olefs, Chris Starmans, Piet Kelderman, Berno Huls, Johan Willems, Julien Dahlen, Martin Hoogerwerf, Ger Wishaupt, Thierry Giesen, Arthur van der Stroom, Arnold Eliëns, Rob Visser,