Over de SOK


De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven bestudeert sinds 1977 kalksteengroeven ("mergelgrotten") in Nederland en België, met incidenteel ook een uitstap naar andere landen.
De SOK is één van de vele studiegroepen van het koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

Onze leden hebben een brede interesse: het primaire studiegebied is de ontstaansgeschiedenis van kalksteengroeven, vuursteenmijnen en de verschillende ontginningstechnieken en gereedschappen. Daarnaast wordt er ook regelmatig aandacht geschonken aan geologie en fossielen, cartografie, het tweede gebruik van de groeven (zoals de teelt van champignons, kardoen en witlof, toerisme, militair gebruik, schuilplaatsen) en de levende natuur (o.a. vleermuizen, insecten, schimmels). Ook is er aandacht voor cultuurhistorie en genealogie (bijv. opschriften van bezoekers), landschapsgeschiedenis en het behoud van het erfgoed voor de toekomst.

Een kerntaak is het promoten van onderzoek naar onderaardse kalksteengroeven in binnen- en buitenland, en de onderzoeksresultaten publiceren in de SOK-Mededelingen (ca. 2x per jaar) en het ledenblad SOK-Info (per 2 maanden). Ook vinden er regelmatig excursies of cursussen plaats.
6x per jaar is een lezing in het Natuurhistorisch Museum Maastricht, op de tweede vrijdag van de maanden januari, maart mei, juli, september en november.
Aanvang om 19.30 uur in de aula van het Natuurhistorisch Museum aan het De Bosquetplein 7 te Maastricht. Het programma wordt bekend gemaakt in de voorafgaande SOK-Info en op de facebookpagina. Een SOK-avond is doorgaans opgebouwd uit mededelingen van het bestuur en de van Schaïk Stichting, presentaties van leden, en een gezellige afsluiting in het museum café. Tevens is er gelegenheid voor korte mededelingen als nieuwtjes, vondsten of vragen. Ook niet-leden zijn van harte welkom om kennis te komen maken! Zien we jou dus binnenkort ook?

Geschiedenis

Onderzoek in onderaardse groeven voor 1900 betrof alleen geologie, paleontologie en temperatuurmetingen. Aan het begin van de 20e eeuw begon Willy Verster met het combineren van diverse bronnen en eigen waarnemingen, welke hij samenbracht in zijn "Zuid-Limburgse Grottenwereld" (1928). Het eerste moderne wetenschappelijk onderzoek vond plaats tussen 1949 en 1953, toen Ir. D.C. van Schaïk en Jan Dielis hun grote Sint-Pietersbergonderzoek deden. Hierin werd voor het eerst gekeken naar cultuurhistorische elementen zoals: datering van opschriften, huismerken en het ontstaan van groeven. Dit onderzoek vormde ook de basis voor de "nota betreffende de betekenis van het Zonneberg gangenstelsel" van J.W.R. Brueren (1966). Mede door dit rapport kon de Zonneberg gespaard blijven van afgraving. In 1969 begon de moderne periode: die van het collectief onderzoek. Aangemoedigd door geschiedenisleraar Stied Witlox en 'bergmenneke' Mart Vallen werd op 26 augustus 1969 de Vereniging tot bevordering Wetenschappelijk Onderzoek St.Pietersberg (1969-1975) opgericht door Hans Ogg en Frans Bunnik. Deze publiceerde tussen 1972 en 1974 het blad Troglofiel. Zie voor meer informatie ook SOK Info 171 en 187. Na het uiteenvallen van deze vereniging werd er in 1976 een doorstart gepoogd met het Instituut voor Groevenonderzoek in Limburg. Deze bleef ‘in oprichting’ maar resulteerde uiteindelijk in de SOK op 7 oktober 1977, als studiegroep van het NHGL.
De oprichters van de SOK zijn: Jos Cobben, Jacques Diederen, Ed de Grood, Hans Kamphoven †, Max Wijnen. Het SOK-logo werd in 1982 ontworpen door John Hageman.
De geschiedenis van de SOK is gedocumenteerd in Natuurhistorisch Maandblad 2003-12, alsmede SOK Info 100.

Onderscheidingen

* 8 december 2017: Ton Breuls ontvangt de Rector Cremerspenning van het NHGL voor zijn 35-jarig jubileum als redacteur en overige verdiensten.
* 1989: Milieuprijs voor ecologie van gemeente Maastricht.