25 Jaar SOK

2002 was het jaar waarin de SOK haar 25 jarige jubileum vierde. Opgericht in 1977 door een handjevol fanatiekelingen, nu een bloeiende 'club' met vele actieve leden.

Het bestuur van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven had een aantal activiteiten voor haar leden op touw gezet om een jaar lang de verjaardag van de SOK te kunnen vieren. Wij geven hier een beknopt overzicht van de activiteiten zoals die gehouden werden.
Academische zitting ter opening van het jubeljaar op 13 september 2002. Diverse sprekers waaronder de voorzitter van het Natuurhistorische Genootschap(Frans Coolen) de voorzitter van de SOK(Ton Breuls) en oud-voorzitter(Ed de Grood).

Openstelling Barakkenberg. Deze mooie groeve was ter gelegenheid van het jubeljaar eenmalig opengesteld voor SOK-leden. Op 14 en 15 september 2002 wisten vele SOK-leden de ingang te vinden.

Workshop blokbreken voor SOK-leden die zelf eens de zaag en stootbeitel ter hand wilden nemen. Op zaterdag 23 november 2002 mochten wij ons onder leiding van dhr. Kleinen van de gelijknamige firma in de Sibbergroeve in het zweet werken.

Cursus paleografie. Een activiteit die beslist herhaald moet worden. Dhr. Jacques van Rensch was cursusleider op 13 en 20 december 2002. Niet alleen leerzaam maar ook gezellig volgens de deelnemers!

Vleermuizencursus onder leiding van Johan Willems. Op vrijdag 14 maart 2003 theorie in het Natuurhistorisch museum en de dag daarna in "het veld" in het vleermuizenreservaat de Lacroixberg.

Verdwaaldag in de Lacroixberg op 30 augustus 2003. Mooie gelegenheid deze mooie groeve te bezoeken die door velen met beide handen aangegrepen werd.

SOK barbecue. Deze werd ter afsluiting van het jubeljaar gehouden te Cadier en Keer. Op 13 september 2003 lagen op het braadrooster onder andere "Vleermuisspies" en "Mosasaurussteak". Een tapinstallatie, doorlopende videopresentatie en een bergbezoek maakten deze avond compleet. De SOK-leden zorgden voor de gezelligheid.