De SOK website

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, zijn we druk bezig onze website te actualiseren en meer informatie via de site beschikbaar te maken. Dat is een karwei dat Ger Goessens op zich heeft genomen en dat ongetwijfeld een project van lange adem wordt: er is al veel informatie beschikbaar en de activiteiten van onze werkgroepen zullen daar nog veel aan toevoegen.

Aan zo’n website is echter ook risico verbonden. Websites bevatten immers vaak informatie die niet (meer) analoog verschijnt, d.w.z. in een meer tastbare vorm. Ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' van alle digitale media bestaat daardoor het risico dat bepaalde informatie voorgoed verloren gaat. De geschiedenis van wat op internet stond, is vaak niet met behulp van internet te beschrijven! Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het bewaren van digitaal erfgoed is daarom voor de huidige en toekomstige generatie informatiezoekers van groot belang.

Sommigen onder ons hebben daarom de gewoonte om veel informatie maar te downloaden en uit te printen. Dat is wel erg omslachtig en helpt de hele groep informatiezoekers niet verder. Gelukkig heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB), die als nationale bibliotheek wettelijk verantwoordelijk is voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, een initiatief genomen op het gebied van digitale duurzaamheid. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Ook aan ons werd gevraagd aan dit project mee te werken. Daaraan hebben we graag gevolg gegeven. Onze website zal daartoe door de KB gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 16 mei 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.

Wellicht is dit voor sommigen onder ons een mooie aansporing (nog) meer van de hun beschikbare informatie via de website ter beschikking te stellen. We zien jullie bijdrages tegemoet!