Disclaimer

Het betreden van onderaardse kalksteengroeven (de mergelgrotten) of andere locaties die onder de mijnwet vallen is uitsluitend toegestaan met toestemming van beheerder en/of eigenaar.

De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.