Diverse Activiteiten

De SOK is een actieve club van mensen die samen op vrijwillige basis aan allerlei activiteiten deelnemen. Veel initiatieven kunnen uitgevoerd worden dankzij de inzet van onze leden.

Een opsomming van allerlei kleinere en grote activiteiten:

Opruimacties worden regelmatig uitgevoerd in de groeves of rondom de ingangspartijen. Door leden of door het bestuur geïnitieerd trekken wij er op uit om gewapend met kruiwagens, bezems en andere gereedschappen puin te ruimen. Soms gaat het om afval van bezoekers, soms om puin dat bij werkzaamheden vrij is gekomen.

Excursies naar groeven en mijnen in binnen- en buitenland worden doorgaans door het bestuur georganiseerd. Met personenwagens carpoolen de leden naar de meest boeiende plekken.

Symposium met internationale deelname (14 landen) met betrekking tot 'het onderaardse'. En deelname aan diverse andere internationale symposia in o.a. Frankrijk, Rusland, België en Engeland.

Onderhoud aan bijvoorbeeld ingangen van groeven. Zo kreeg de Apostelgroeve een 'facelift'.

Barbecue voor SOK-leden, steeds aan het einde van de zomervakantie. Gezellig!

Educatieve rondleidingen door de Stichting ir. D.C. van Schaik . Op speciaal verzoek kunnen groepen bezoekers onder leiding van SOK-leden die als gids optreden één van onze groeves bezoeken. Zo bezochten onder anderen een scoutinggroep, een basisschool en een groep natuurbeschermers Limburgse groeven. Let op! Uitsluitend educatieve bezoeken in groepsverband! Personeelsfeestjes, verjaardagspartijtjes of individuele bezoekers kunnen zich wenden tot de toeristische exploitaties te Valkenburg of Maastricht. Kijk bij de links.

Lezingen door SOK-leden zijn zeer gewaardeerd. Bijvoorbeeld voor heemkundeverenigingen, leden van het Natuurhistorisch Genootschap, gidsen van toeristische exploitaties, etc.

Vleermuistellingen vinden regelmatig plaats. Deskundigen monitoren diverse Limburgse groeven waarbij regelmatig SOK-leden aanwezig zijn. Enkele van onze leden zijn gespecialiseerd op dit onderdeel en zijn zeer actief in het vleermuisonderzoek en de vleermuisbescherming.