Werkgroep Gronoma

De Gronoma's aan het werk in de Sibbergroeve. Foto: Henk Ramakers.

Gronoma is een werkgroep binnen het SOK, die bestaat uit een groep vrienden met een gemeenschappelijke interesse: de liefde voor het ondergrondse, de liefde voor de “Bèrreg”.

GRONOMA

GRONOMA staat voor GRoeven ONderzoek Oostelijke MAashelling.

In 1985 is deze werkgroep ontstaan op initiatief van John Knubben en Henk Ramakers. Al snel versterkt door Richard Ramakers, Jos Pletsers en Jacques Maes.

De groep beperkt zich inmiddels niet meer alleen tot de in de naam voorkomende groeven, maar heeft haar werkgebied uitgebreid naar meerdere groeven in de regio.

Leden

De werkgroep bestaat momenteel uit de volgende SOK-leden:

Hoofddoelstelling

Onze hoofddoelstelling is:
Het publiceren van artikelen en rapporten die een duidelijk beeld geven van de ontstaansgeschiedenis en het secundaire gebruik van onderaardse kalksteengroeven.

Op een verantwoorde manier inventariseren wij daartoe de diverse aspecten van deze onderaardse kalksteengroeven.

Een gedegen archiefonderzoek en kennisneming van relevante literatuur zijn hierbij voor ons een vanzelfsprekendheid.

Werkwijze m.b.t een inventarisatie:

Indien nodig wordt een plattegrond van de desbetreffende groeve gemaakt of aangepast.

Een reeds bestaande of door ons gemaakte plattegrond wordt verdeeld in deelkaarten met een gebiedsgrootte van bijv. 35 x 50 meter (afhankelijk van de grootte van de groeve).

De begrenzing van de deelkaarten wordt ter plekke - uiterst summier - op de wanden in de groeve aangegeven.

De deelkaarten worden op A4-formaat gereproduceerd.

De groeve wordt per deelkaart nauwkeurig geïnventariseerd. Hierbij wordt gelet op de volgende aspecten: Deze waarnemingen worden op de diverse deelkaarten aangegeven en vervolgens op een speciaal formulier verder verwerkt.

De inventarisatiegegevens worden aansluitend in een computerbestand opgeslagen.

Er vindt vervolgens een uitgebreid archiefonderzoek plaats.

Inmiddels wordt er ook een fotoreportage vervaardigd.

De opbrengsten van deze inventarisatie, het archiefonderzoek en de fotoreportage resulteren uiteindelijk in een publicatie en eventueel een lezing.

Welke groeven zijn tot op heden geïnventariseerd? Verschillende inventarisaties hebben inmiddels geleid tot een grotere publicatie in SOK-mededelingen, o.a.: Momenteel wordt er gewerkt aan de meest uitgebreide publicatie, dit in samenwerking met John Knubben (schrijver), nl. het in boekvorm doen verschijnen van de meer dan vijf jaren durende inventarisatie van de Geulhemergroeve.

Verder wordt er gewerkt aan een publicatie betreffende de Heerderberggroeve, de Roothergroeve, met hieraan gekoppeld de Schoorberggroeve en het gebied rondom de Pinweggroeven. Tevens vindt er een kartering en uitgebreide inventarisatie plaats in de Pitjesberg te Zichen.

Als de onderhoudswerkzaamheden in de Koeleboschgroeve zijn afgerond, zal ook hier een gedegen inventarisatie worden opgestart.

Fotoalbum