Ledenavonden

Uitwisseling van onderzoeksresultaten en informatie ligt ten grondslag aan de tweemaandelijkse ledenavond in het Natuurhistorisch Museum.

Een ledenavond is doorgaans opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Mededelingen van het bestuur
Mededelingen van zowel het bestuur van de SOK als van het Van Schaik Stichting bestuur.

Presentaties van leden
Leden van de studiegroep brengen verslag uit over hun activiteiten en onderzoeken op het gebied van geologie, paleontologie, geschiedenis, fotografie, cartografie, paleografie.
Ook worden er regelmatig diaseries of videobeelden getoond van bezoeken aan groeves en dergelijke. Ook zijn er regelmatig gastsprekers uit binnen- en buitenland.


Het museum café
In het museum café treffen de leden elkaar voor een gezellig gesprek onder het genot van een drankje en wisselen onderling een heleboel nuttige informatie uit.

De ledenavonden vinden telkens plaats op de tweede vrijdag van de maanden september, november, januari, maart en mei.

Deze zullen plaatsvinden in de aula van het Natuur Historisch Museum aan het De Bosquetplein 7 te Maastricht. Aanvang om 19.30 uur. Tijdens deze ledenavonden zijn ook niet-SOK-leden welkom die belangstelling voor mergelgroeven hebben.

Bij uitzondering kan de ledenavond op een andere locatie gehouden of geannuleerd worden. Voor informatie kan men zich daarom vooraf richten aan het secretariaat of deze website raadplegen (last-minute wijzigingen kunnen helaas niet op deze site verwerkt worden).