Nieuws overzicht

Terug naar het nieuwsoverzicht

31 augustus 2008 - Vrijdag 12 september 2008 vindt de leden/berglopers avond plaats.


De volgende leden/berglopers avond vindt plaats op 12 september aanstaande.
Deze avond is voor iedereen vrij te bezoeken. Aanvang om 19.30 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht.

Programma ledenavond 12 september 2008
Het programma is nog niet helemaal rond. Naast de gebruikelijke bestuurlijke mededelingen van het SOK bestuur en het Ir. D.C. van Schaik bestuur zal het programma uit de volgende onderdelen bestaan:

Joep Orbons zal verslag doen van de ondergrondse zaken die hij tijdens zijn vakantie in Engeland is tegengekomen.

Rob Heckers zal verslag doen van de ondergrondse zaken die hij in de omgeving van het Franse Saumur is tegengekomen. Dit is een vervolg op zijn presentatie die hij gaf op de ledenavond van 9 mei j.l.