Nieuws overzicht

Terug naar het nieuwsoverzicht

27 april 2009 - De volgende berglopers/ledenavond vindt plaats op 8 mei.


De volgende leden/berglopers avond vindt plaats op 8 mei aanstaande.
Deze avond is voor iedereen vrij te bezoeken. Aanvang om 19.30 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht.

Buiten de gebruikelijke bestuurlijke mededelingen van het SOK- en van Scha´k-bestuur zal het programma van de ledenavond de volgende onderdeel bevatten:

Lezing van paleontoloog Dr. Anne Schulp over 'le grand Animal de Maestricht'. De beroemde schedel van de mosasaurus werd rond 1770 bij Maastricht gevonden. Sinds 1795 bevindt het zich in de collecties van het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Momenteel is het fossiel - in bruikleen - tijdelijk in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht te zien. De schedel speelde begin 19e eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van het denken over het veranderen en uitsterven van soorten - een onderwerp dat in het Darwinjaar 2009 misschien wel actueler is dan ooit.

Aansluitend zal er een rondleiding onder begeleiding van Dr. Anne Schulp over de expositie plaatsvinden.

Ook de SOK gaat met de tijd mee en wil haar ogen niet sluiten voor modernisme. Erotiek is tegenwoordig alom aanwezig. Zo ook in onze groeven. John Hageman zal een lezing over erotiek in de groeven houden getiteld: Erotiek in onderaardse kalksteengroeven; een proeve het fenomeen te benaderen.

Een tweede korte lezing van John Hagemen zal gaan over de Meta menardi, onze grottenspin.