Nieuws overzicht

Terug naar het nieuwsoverzicht

03 februari 2009 - De volgende berglopers/ledenavond vindt plaats op 13 maart.


De volgende leden/berglopers avond vindt plaats op 13 maart aanstaande.
Deze avond is voor iedereen vrij te bezoeken. Aanvang om 19.30 uur in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht.

Buiten de gebruikelijke bestuurlijke mededelingen van het SOK- en van Scha´k-bestuur zal het programma van de ledenavond de volgende onderdeel bevatten:

Kevin Amendt geeft een lezing: 'Geulhem in oude ansichten'. Aan de hand van oude foto's worden de ingangsituaties besproken van enkele groeven in Geulhem tussen de Studentengrot (Caverne de Geulhem) en de Geulhemmermolen, waar ooit de bekende rotspartij van Geulhem gelegen was. Bij de ansichtkaarten wordt telkens een foto getoond van de huidige situatie.

Als tweede onderdeel toont Kevin Amendt oud beeldmateriaal van onder andere de Sint Pietersberg. Filmbeelden uit de jaren 20 laten het afgegraven gebied rondom Hoeve Lichtenberg zien, voor en tijdens afgraving. Tevens worden er filmbeelden van blokbrekers en het Geuldal getoond.
Een kopie van de DVD kan op het einde van de avond verkregen worden.