Nieuws overzicht

Terug naar het nieuwsoverzicht

3 juli 2010 - Extra ledenavond 16 juli


Beste bergcollega’s,

Zoals jullie weten hebben we onlangs de laatste SOK-ledenavond van het seizoen gehad, in de groeve De Coolen. Althans, we dachten dat de volgende ledenavond, zoals gebruikelijk, pas in september zou plaatsvinden. We hebben echter besloten een extra ledenavond te organiseren en wel een met een heel bijzonder karakter.

De afgelopen twee jaar is er door de Faculteit Cultuurwetenschappen, o.l.v. de historicus Ernst Homburg, aan de Universiteit Maastricht een project over de Sint-Pietersberg georganiseerd om goede bachelor-studenten (3e jaars) ervaring te laten opdoen met het doen van onderzoek. In het voorjaar van 2009 namen vijf studenten deel, en in het voorjaar van 2010 negen studenten. Onderdeel van hun opdracht is dat zij ook een presentatie geven van hun bevindingen. Omdat het door hen onderzochte aansluit bij wat de SOK nastreeft, leek het ons, professor Homburg en het SOK-bestuur, een goed idee die presentaties voor een deel te doen plaatsvinden op een SOK-ledenavond.

Omdat na dit studiejaar veel studenten hun studie, na het behalen van hun bachelors degree, elders zullen voortzetten, hebben we gemeend dat het het beste zou zijn op korte termijn een extra ledenavond te beleggen want dit is waarschijnlijk de enige mogelijkheid om deze studenten bij elkaar te krijgen. Dat doen we op 16 juli, op de bekende plaats: het Natuurhistorisch Museum, om 20.00 uur. Nog net aan de vooravond van de regiovakanties dus en een prachtige afsluiting van het seizoen.

Vier van de studenten presenteren op 16 juli hun resultaten.

20.00-20.10 Inleiding: Rob Heckers/Ernst Homburg

20.10-20.35 Sara Everaarts, ‘Zien in het donker, bezoekerservaringen uit de Sint Pietersberg door de eeuwen heen.’

20.35-21.00 Sanne Thomas, ‘ “In den Sint Pietersberg, bij Maastricht.” Een gedicht van Michaël Smiets’

21.00-21.10 Pauze

21.10-21.35 Tim Vaessen, ‘De culturele en wetenschappelijke receptie van krijtfossielen uit de Sint Pietersberg in de 18e en 19e eeuw.’

21.35-22.00 Marjolein Bax, ‘ “De vleermuis heb ik in dank ontvangen.” 100 jaar vleermuisonderzoek in de Sint Pietersberg; van benutting tot bescherming.’

De opzet is deze: elke student houdt een inleiding van ongeveer 15 a 20 minuten. Na elke presentatie is er gedurende 10 minuten gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. Verdere discussie vindt plaats na afloop. Uiteraard is het Museumcafé na afloop van het formele gedeelte beschikbaar.

We hopen, ondanks de late organisatie van een en ander, op een grote opkomst. De onderwerpen en de bijzondere aard van de bijeenkomst zijn daar stellig aanleiding voor.

Namens het SOK-bestuur,

Hans Ogg
Secretaris SOK