Onderzoek

Onderzoek in de SOK wordt over het algemeen uitgevoerd door individuele leden of leden die zich in een werkgroep verenigd hebben. Door de samenwerking tussen de SOK-Leden wordt de aanwezige kennis gebruikt om elkaar te ondersteunen in de lopende onderzoeken.

Werkgroepen:
- Werkgroep Biologie
- Ontginningstechniek Groeven
- Gronoma
- Kapellenwerkgroep
- Cave cam