SOK-Info 126

Terug naar SOK-Info Uitgaves
 
Inhoud:
- Programma ledenavond 14 september
- Verslag ledenavond 11 mei
- Bestuurlijk nieuws
- Ingezonden brief
- Bezoekers opgespoord: Thomas Dominicus Regout
- In memoriam, Hans Kamphoven
- Tweede druk: "De Plaets waer gij staet is heilig" in voorbereiding
- Meet the underground press
- Schenkingen aan het SOK-documentatiecentrum
- Schenkingen aan de SOK-stand
- In memoriam, Dr. Willem Bakker