SOK-Info 127

Terug naar SOK-Info Uitgaves
 
Inhoud:
- Programma ledenavond 9 november
- Verslag ledenavond 14 september
- Zotheid in de ??
- Melvin, verzoek om hulp
- Film over onderzoek middeleeuwse tekeningen
- 3e Internationale Symposium Archeologische Mijnbouwgeschiedenis
- Bezoekers van Belgische, Franse en andere Europese groeven
- Boekbespreking, Maastrichts silhouet, Fort Sint Pieter
- Boekbespreking, Der Untergrund von Paris
- Kaarshouder gesmeed, 16e eeuws
- Meet the underground press
- Schenkingen aan het SOK Documentatiecentrum