SOK-Mededelingen 50

Terug naar SOK-Mededelingen Samenvattingen


SOK-Mededelingen 50 Voorwoord en inhoud
De redactie

We zijn erg trots u SOK-Mededelingen 50 te mogen presenteren!

Zoals u al ziet is het een bijzondere en feestelijke uitgave. Bijzonder, omdat het toch zo genoemd mag worden dat vijftig uitgaven lang (vooral) leden van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven hun resultaten van studie en onderzoek hebben toevertrouwd aan ons blad. We kunnen ons uit de begin jaren van de SOK nog goed herinneren - de SOK-Mededelingen was slechts enkele uitgaven “oud “ - dat een verzoek, om onderzoek te mogen doen in een groeve, door een ambtelijke instantie werd afgewezen met het argument, dat “alles toch al onderzocht is en nader onderzoek daarom niet opportuun is”. Meer dan zestig auteurs met ruim tweehonderd artikelen hebben negenenveertig uitgaven lang het tegendeel bewezen. En na een oproep om een bijdrage te schrijven voor dit feestnummer, zijn maar liefst achtendertig nieuwe artikelen ingestuurd!
Het is natuurlijk een open deur intrappen door te stellen dat zonder hun immense bijdragen de SOK-Mededelingen allang het bestaansrecht was ontnomen.

Men zou de auteurs de bouwers van “het huis” SOK-Mededelingen kunnen noemen. Maar de fundamenten van “het huis” zijn zonder meer de vaste abonnees van SOK-Mededelingen. Driehonderd en vijftig vaste abonnees garanderen al meer dan vijfentwintig jaar het voortbestaan van deze publicatie. Hun trouwheid vormt, samen met het enthousiasme van de auteurs, de SOK-Mededelingen. Waarvoor dank en hulde.

Het is ook een feestelijke uitgave, omdat het getal vijftig nu eenmaal aanleiding is tot een feestje. En feestjes kosten ook geld. Vandaar dat we ook onze sponsors enorm bedanken voor hun geldelijke bijdragen voor dit jubileumnummer.

De redactie

De inhoud van SOK-Mededelingen 50, januari 2009.

Jaap Brandsma & Max Wijnen: Het martelaarschap van St. Joris
John Hageman: De duistere dierenwereld van de Scharnderberggroeve
Fons Leunissen: De Gaemert, dertig jaar later. Een sterk, maar waar gebeurd verhaal
Erik Honee: De grottenwereld in jeugdboeken. Onderaardse kalksteengroeven als decor voor kinderboeken. Een inventarisatie
Arnold Eliëns: Overweging, voorbereiding en uitvoering van een onderzoek naar de echo in de Echogang van groeve Caestert
Wilfred Schoenmakers: Bloken en schiters te Zussen
Jacques Maes: De carbidlamp of acetyleenlamp
Berno Huls : Michiel Mees, schepen en/of blokbreker?
Joop Smit: Zedekia’s Cave in Jeruzalem
Luck Walschot: Hotel Berg en Dal te Geulhem. Waar mergelvreters al meer dan honderd jaar welkom zijn
Kevin Amendt: Op zoek naar inkrassingen in de Caestertgroeve
Peter Houben: “Vliegen afpikken”
Ger Goessens: Een sabel gevonden in groeve Ternaaien-boven
Alan Claessens: Stookplaatsen in de Lacroixberg
John Caris: De Kar
Arthur van der Stroom: Een bezoek aan de Mønsted Kalkgruber in Denemarken
Ed Rousseau: Het Smokkelgat en het Padvindersgat in de Sint Pietersberg
John Hageman & Peter Jennekens: De slijpstenen van Caestert
Aldo Voûte: “VIJFTIG”
Ed de Groot: De hond van Freek
Jaap Brandsma: Licht in de duisternis
Ton Breuls: De Kleine Sint Joris en de draak
Frank Daelmans: Doe moogst hie neet noa binne!
Jacquo Silvertant: Bijdragen tot de geschiedenis van Caestert
Johan Janssen: Taterkuil, Janeekeskoet, Elsterkuil
Henk Ramakers: Vijftig jaar licht in duisternis
René Peels & Huub Ritzen: Vreemde tekens aan de wand
Thierry Giesen: De ontginningen van de Werken van Mathuus
Joep Orbons: “74390 164 9476 402 72398 72439 732”
John Hageman & Peter Jennekens: Vraagtekens rond een 16e eeuwse ontginning in het gangenstelsel van de Zonneberg
Ton Breuls: De vondst van een Bos taurus (Linaeus 1758) in Ternaaien-boven
Henk Blauw: Calvete de Estrella en de schuivende mergelblokken
Han Bochman: Poëzie en andere pikante verdichtsels
Henri Ceha: De Vleermuisclub 1940 – 1945
John Caris: De instorting van de Sint Pietersberggroef I
John Hageman & Peter Jennekens: Inscripties bij “Sint Joris en de draak”
Rob Heckers: Twee onbekende groeve-ingangen geïdentificeerd
John Knubben: Archiefsprokkels mergelwinning