SOK-Mededelingen 62

Terug naar SOK-Mededelingen Samenvattingen


De Grote Berg (van Zussen); zijn ingangen en de bijbehorende stelsels

Peter Jennekens
Frans Willems
Roger (Br) Magnee
John Hageman

Zoals wellicht bekend bestaat de Grote Berg, door sommigen ook wel ten onrechte in zijn totaliteit de Lacroixberg genoemd, uit diverse kleinere stelsels die tegenwoordig door samensmelting n gigantisch geheel vormen. Wat aan deze groeve het eerste opvalt is de enorme verscheidenheid aan landschappen. Bekijkt men zo een landschap nauwkeuriger, dan zal men zien dat een identiek landschap vaak bij een en hetzelfde stelsel hoort. Door het analyseren van de ontginningsrichting en de daarbij behorende doorbraken, in combinatie met het bestuderen van het gebruikt gereedschap en aanwezige opschriften, kan men bepalen welke ingangen en gangen vrijwel zeker tot een bepaald stelsel behoren. Een afgebakend gedeelte kan men vervolgens onderwerp maken van verdere studie.

De Grote Berg van Zussen heeft, buiten de tegenwoordige ingangen, meerdere inmiddels verdwenen toegangen gehad. Het is de bedoeling om in dit themanummer niet alleen de tegenwoordige, maar ook inmiddels verdwenen ingangen (voor zover bekend) te benoemen. Tevens worden (indien van toepassing) de bij de ingangen behorende ontgonnen stelsels beschreven, waarbij het ene gedeelte meer aandacht heeft gekregen dan het ander. Omdat de Lacroixberg aan de basis van dit artikel stond -het was eerst de bedoeling van de auteurs om alleen dit stelsel van de Grote Berg te beschrijven- wordt hier veel dieper op ingegaan als op de rest.

Het artikel heeft voor de onderzoekers niet de pretentie volledig te zijn. Zo is een centraal gelegen gedeelte in dit onderzoek nog niet opgenomen, wat weer een drijfveer is voor verder onderzoek. Bovendien kan een ingang verschillende benamingen hebben, evenals het stelsel waar de ingang toegang tot verleent. En dan is het ook nog eens zo dat men in de loop van de tijd benamingen door elkaar of zelfs foutieve benamingen is gaan gebruiken. Andere benamingen zijn weer verdwenen. Verder zijn er aparte stelsels zonder naam of stelsels met alleen maar een bij insiders bekende naam.