Werkgroep Biologie

We hebben er vaker over gepraat en iedereen was en is er over eens: een Werkgroep Biologie binnen de SOK zou niet misstaan! Steeds meer berglopers beginnen namelijk oog en oor te krijgen voor de vele sporen van leven in de grotten. John Hageman mag de initiator genoemd worden van en voor deze belangstelling. En de belangstelling is vrij breed, want naast de overbekende vleermuizen gaat het scala aan leven in de grotten van overwinterende insecten of eikelmuizen tot voetprenten van de steenmarter of nesten van winterkoninkjes. Steeds vaker worden deze sporen gefotografeerd en (nog minder vaak) genoteerd. John Hageman’s artikeltjes over het ondergrondse dierlijk leven in onder meer de SOK-Info’s wakkeren steeds meer de belangstelling bij een groter wordende groep berglopers aan. Daarom willen we binnen de SOK, analoog aan de Werkgroep Ontginningen Groeven, met een Werkgroep Biologie starten.

We willen niet moeilijk doen met allerlei huisregels en reglementen, maar we willen wel een soort raamwerk van de Werkgroep. In een enigszins willekeurige volgorde laten we het volgende de revue passeren:  

Iedereen, die lid is van de SOK, is welkom bij de Werkgroep Biologie. We gaan geen ledenlijsten voor de Werkgroep hanteren, maar wie dat wenst wordt via mail of andere “media” (website, publicaties van de SOK) op de hoogte gehouden en hopelijk ge´nspireerd om deel te nemen. Op de SOK-ledenavonden zal een lijst circuleren, waar iedere belangstellende zijn mailadres of deelneming kan noteren. Ton Breuls en John Hageman co÷rdineren voorlopig en zijn aanspreekpunt tot alles goed loopt. Maar iedereen wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en te werken.

Doel van de Werkgroep is (het stimuleren van) het bestuderen, inventariseren, fotograferen, filmen, beschrijven, publiceren, enz.  van al het leven (in de breedste zin van het woord) in de mergelgroeven en vuursteenmijnen  en de daaraan gerelateerde omgeving, zoals ingangsgebieden. Het kan over dieren gaan, maar ook nesten, uitwerpselen, schimmels, krabsporen, kadavers, speciale flora, enz. enz.

De Werkgroep stimuleert haar “leden” en andere SOK-kers om zoveel mogelijk waarnemingen vast te leggen en door te sluizen naar de Werkgroep. Dat stimuleren van de leden gebeurt onder andere ˇˇk  door zoveel als mogelijk ruchtbaarheid te geven van haar bestaan (de Werkgroep), door bijvoorbeeld te publiceren in SOK-Info of –Mededelingen en/of op de website of in (korte) presentaties op ledenavonden.  Om het mooi te zeggen: de Werkgroep Biologie moet springlevend zijn.

Verder zijn er plannen om dierlijk leven op een soort zoekkaart (in kleur) te presenteren. Zo kan het determineren van bijvoorbeeld spinnen, insecten of vlinders eenvoudiger worden. Naast de zoekkaart zal een streeplijst voor de algemene soorten gemaakt worden, die desgewenst gebruik kan worden (bijvoorbeeld per groeve).  

De verzamelde gegevens worden per dier of ander levend wezen, per soort (zoogdieren, vogels, insecten, enz)  en per groeve of groeve-gebied  opgeslagen in een nog te ontwikkelen database die uiteraard voor iedereen in te zien is. Natuurlijk is er maar ÚÚn persoon die de database bewerken mag, om vervuiling te voorkomen.

Ook zijn er plannen om dierlijk leven in een vast aantal groeven of ingangsgebieden periodiek te monitoren. Daarbij kan het van belang zijn klimaatgegevens te noteren. Overleg over dit grootser onderzoek met groeve-eigenaren is aanstaande. Uiteraard wordt ieder SOK-lid uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen.

De leden krijgen de mogelijkheid om mooie of bijzondere foto’s, waarnemingen en vondsten, vragen voor hulp, enz  te publiceren (te plaatsen) op de vernieuwde en weer door Ger Goessens tot leven gebrachte www.sok.nl. Ger zal nog bekijken hoe dat in de website geplaatst (onder meer qua inhoud en vormgeving) kan worden.

In navolg van John’s artikels in SOK-Info komen er meer publicaties in SOK-Info over een bepaald (dierlijk) onderwerp. Waarschijnlijk onder een vaste rubrieknaam (zoals de Underground Press) Ún met een vaste redacteur.

De Werkgroep organiseert regelmatig excursies voor SOK-kers naar interessante groeve(delen) al dan niet met behulp van een of meer deskundigen. Verslag komt daarvan uiteraard in SOK-Info en eventueel op de website.

Binnen het NHGL zijn er gespecialiseerde studiegroepen (zie Maandblad), waar de SOK (te) weinig gebruik van maakt. De Werkgroep Biologie gaat de expertise van deze groepen mensen veel meer benutten

Binnenkort wordt een datum en plaats van een eerste bijeenkomst van de Werkgroep Biologie gepresenteerd aan de belangstellenden op de mailinglist, waar iedereen voor uitgenodigd wordt en kan discussiŰren, overleggen, zaken voor stellen, enz. enz.