Werkgroep  Ontginning Groeven

Langzaam maar zeker krijgt de Werkgroep Ontginning Groeven vorm. Wat de planning voor de rest van het jaar betreft is het de bedoeling uit de opstartende fase te komen. Van belang zijn regelmatige updates van het zogenaamde handboek en het geven van uitleg en uitwisselen van informatie tijdens bijeenkomsten.

Wat is de WOG?

De opzet is een werkgroep die gegevens verzamelt over alles dat gerelateerd is aan de ontginning van mergelgroeven. Denk aan: techniek, werkwijze, methodes, datering, geologische invloeden, etc. Het is dus niet de bedoeling om allesomvattende inventarisaties uit te voeren. We nemen enkel de aspecten die ons iets zeggen over het werken in een groeve en de gangen die daarbij ontstaan.

Beoogd resultaat is het verzamelen en documenteren van gegevens. De gegevens van afzonderlijke groeven kunnen uiteindelijk worden gebruikt als bronmateriaal of worden uitgewerkt in een artikel of andere publicatievorm. Ook is het, vooral in het geval van bijvoorbeeld het verdwijnen, opvullen of ontoegankelijk worden van groeven, van belang dat de informatie over de ontginningshistorie wordt vastgelegd.

De naam

Onlangs is de naam van de werkgroep veranderd. Er werd al bijna gesproken over de werkgroep met de lange naam! Werkgroep 'Het onderzoek naar de ontginning van een groeve ' is nu de Werkgroep Ontginning Groeven of de WOG.

Handboek

Het handboek moet gaan dienen als naslagwerk voor het benoemen, onderzoeken, vastleggen en uitwerken. De laatste toevoeging aan het handboek is een overzicht van de verschillende typen ingangen, die je kunt aantreffen bij de mergelgroeven. De komende maanden is het van belang dat er meerdere hoofdstukken worden toegevoegd. Vooral over de gereedschappen, de ontginningsrichting en doorbraken.

De vorige bijeenkomst

De eerste bijeenkomst vond eind februari plaats in het Natuurhistorisch museum. Het programma bestond uit drie delen.

Het eerste deel was een uitleg over de in de mergelgroeven gebruikte zagen en beitels. Aan de hand van beeldmateriaal is getoond hoe de gereedschappen er uitzien en welke sporen deze in een groeve hebben achtergelaten. Een welkome aanvulling was een bezoek aan het Subterraneum; een nagebouwd werkfront en tentoonstelling van de besproken gereedschappen in een keldergewelf van het Natuurhistorisch museum. 

Het tweede deel was een uitleg om de vraag te beantwoorden 'Hoe moeten we met het onderzoek beginnen?'. Aan de hand van een voorbeeld werd getoond hoe je in betrekkelijk korte tijd iets over de ontginningsmethoden en opschriften/jaartallen kunt noteren. Het onderzoeken is namelijk in eerste instantie het noteren/vastleggen op kaart van wat je ziet. Als advies werd meegegeven om te beginnen met het herkennen (aan de hand van de uitleg) en noteren van de gebruikte gereedschappen en het noteren van relevante opschriften. Wordt dit gedaan, dan vormt het een goede basis om het later met andere zaken aan te vullen.

Het derde deel was het laten zien en bespreken van lopende of uitgevoerde zaken door werkgroepleden. Een aantal groeven passeerden de revue. De volgende keer moeten we hier meer tijd voor reserveren.

Voor diegene die niet aanwezig waren, volgt bij de volgende bijeenkomst een korte herhaling. We gaan er vanuit dat voor diegenen die wel aanwezig waren een korte herhaling nooit slecht zal zijn.

De volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst (de datum is nog niet bekend) volgt hetzelfde patroon. Na de herhaling van de stap 'Hoe moeten we beginnen?' volgt de tweede stap: 'Het bepalen van de ontginningsrichting en doorbraken'. Momenteel wordt hiervoor het nodige beeldmateriaal verzameld. We hopen voor de bijeenkomst het hoofdstuk 'Onderzoek naar de ontginningsrichting en doorbraken' van het handboek naar de werkgroepleden te kunnen sturen.

Deelnemers die iets kunnen laten zien, willen we vragen om het materiaal van tevoren in te sturen. We willen het graag op een logische plaats in de presentatie verwerken, er voldoende tijd aan besteden en onze reactie met eventuele discussie voorbereiden.

Dropbox

Ten slotte kan worden vermeld dat de WOG een dropbox heeft aangemaakt, waar online bestanden kunnen worden gedeeld. We moeten nog zien hoe dit uitpakt. Momenteel is er de laatste versie van het handboek en de presentatie van de laatste bijeenkomst te vinden. Het blijkt dat de bestanden niet voor iedereen even makkelijk zijn te benaderen. De laatste keer is er een CD verspreid met de bestanden. Hier wordt vast een betere oplossing voor gevonden.

Vragen?

Voor de inhoudelijke zaken kun je contact opnemen met Kevin Amendt (kevinamendt@gmail.com) en Peter Jennekens (peterjennekens@gmail.com). Voor de organisatorische zaken of heb je interesse om mee te doen, neem dan contact op met de secretaris van de SOK (hans@ogg.nu).

 

Namens de WOG: Hans Ogg, Peter Jennekens en Kevin Amendt.

wog
Voorbeeld van het noteren van de gebruikte gereedschappen en relevante opschriften. (Ternaaien Beneden, kartering Ed de Grood, aantekeningen Kevin Amendt en Peter Jennekens)