SOK-Mededelingen biedt sinds 1982 onderzoekers een podium om resultaten van hun studie of onderzoek te presenteren. Er wordt naar gestreefd om SOK-Mededelingen minimaal 2 keer per jaar uit te geven.
Een abonnement op SOK-Mededelingen staat open voor iedereen, ook niet-leden van de SOK zijn welkom. De prijs is € 8,50 voor abonnees.
Noot: als je SOK/NHGL-Lid bent betekent het niet automatisch dat je ook de SOK-Mededelingen ontvangt. Je moet op de SOK-Mededelingen zijn geabonneerd
Wil je graag een abonnement, zelf een artikel plaatsen, een los nummer bestellen of andere inlichtingen: neem dan contact op met de redacteur Ton Breuls via sokmededelingen@nhgl.nl

Hieronder volgt het overzicht van alle onderzoeksartikelen uit de SOK-Mededelingen (uitgezonderd voorwoord, poëzie etc.).
Voor samenvattingen van artikelen: klik op de tijdlijn op het betreffende nummer.

# Auteur(s) Titel of onderwerp Jaar Locatie(s)    ⇅
# Auteur(s) Titel of onderwerp Jaar Locatie(s)    ⇅Noot: verspreiding, overname en gebruik van SOK-publicaties (of delen daarvan) zijn niet toegestaan zonder expliciete toestemming van auteur/bestuur.

mergelgroeven, mergelgroeves, mergelgrot, mergelgrotten, mergel, grotten, st. pieter, sint pieter, sint-pieter, st. pietersberg, sint pietersberg, sint-pietersberg, noordelijk gangenstelsel, zonneberg, slavante, caestert, ternaaien boven beneden, geuldal, valkenburg, sibbe, sibbergroeve, duivelsgrot, Jezuitenberg, cannerberg, muizenberg, barakkenberg, gemeentegrot, fluweelengrot, grote berg, pitjesberg, roosburg, Sint Josephgroeve, Dolekamer, roothergroeve, avergat, Vuursteenmijn Rijckholt, Lindestraat, Eben-Ezer, ENCI groeve, Theunissengroeve, de Keel, Houbenbergske, Flesschenberg, Gewandgroeve, studiegroep, onderaardse, kalksteengroeven, natuurhistorisch, genootschap, limburg, sok, s.o.k., onderzoek, vleermuizen, archeologie, wetenschap, scriptie, werkstuk, ontdekking, vondst, bodemvondst, kalksteen, groeve, vrijwilligers, werkdag, Gronoma, WGR,
Susanne Hanssen, Patrick Semmeling, John Hageman, Kevin Amendt, Peter Jennekens, Ton Breuls, Ed de Grood, Max Wijnen, Jos Cobben, Jac Diederen, Rob Habets, Hans Ogg, John Caris, Henri Ceha, Rob Heckers, Johan de Jong, Martha van de Ven, Bregtje Groenendijk, Joep Orbons, René Haemers, Bram Borsboom, Wilfred Schoenmakers, Luck Walschot, Marc Dresens, John Knubben, Bert Beckers, Ger Beckers, Paul Jonas, Stefan Jerzykowski, Moses Rathbun, Jim Janssen, Jacquo Silvertant, Piet Orbons, Fons Leunissen, Olav Hensing, Henk Ramakers, Han Bochman, Ed Houben, Ad Lagas, Rian Pulles, Wim Kneepkens, Erik Lamkin, Erik Honée, Johan Janssen, Frans Willems, Henk ten Brinke, Jacques Konings, Aldo Voûte, Jacques Maes, Sjeuf Felder, Jaap Brandsma, Frank Daelmans, Henk Ramakers, Wim van Schaïk, DC van Schaïk, René Peels, Huub Ritzen, John van Schaik, Henk Blaauw, Aristides Witlox, Gijs Vreeswijk, Miets Morreau, Walther van der Coelen, Marcel Weiland, Jacquo Silvertant, Jan-Paul van der Pas, Rik Bastiaens, Ed Stevenhagen, Willy Verster, Marjan Melkert, André Scheien, Freek van Westrenen, Hans kamphoven, Nico Prick, Alfred Disch, Frans Bunnik, Peter Drummen, Jo van Rijsselt, Henk Hillegers, Eef Smitshuysen, Joep Didden, Jan Spee, Andre Terlingen, Pierre Olefs, Chris Starmans, Piet Kelderman, Berno Huls, Johan Willems, Julien Dahlen, Martin Hoogerwerf, Ger Wishaupt, Thierry Giesen, Arthur van der Stroom, Arnold Eliëns, Rob Visser,